top of page

OUR CLIENTS

ความประทับใจจากลูกค้าของเรา

testimonial1.jpg

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

"IFRS9 เป็นมาตรฐานทางการเงินที่ใหม่และเริ่มใช้ปีแรก ในฐานะ

ผู้ประสานงานเรื่องข้อมูลทางลูกหนี้เพื่อให้ ABS ทำการคำนวณ ECL

ซึ่ง ABS ประสานงานและยอมรับฟังความเห็น ข้อมูลที่บริษัทและ

ที่ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าควรทำการปรับปรุงส่วนไหนบ้างซึ่ง  ABS

ได้ทำการแก้ไข และปรับปรุงได้ตามกำหนดเวลา"

testimonial9.jpg

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

"ในนามบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) จากที่ได้ใช้บริการของบริษัท ABS นั้น นักคณิตศาสตร์พร้อมทีมงานได้ให้บริการอย่างดีเยี่ยม

ทั้งในแง่ของคุณภาพ และความรวดเร็ว ตอบข้อซักถามของทั้งฝ่ายกิจการและ

ผู้สอบบัญชีด้วยความเข้าใจและสุภาพ อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย และเนื้อหาครบถ้วนอย่างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญมากๆ  มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง

และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างมาก บริษัทฯ มีความพึงพอใจและประทับใจ

ในบริการมากค่ะ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ"

testimonial11.jpg

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

"บริษัทธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS ที่รับฟังเหตุผล และปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการคำนวณ TFRS9 ซึ่งแต่ละบริษัทมีลักษณะธุรกิจแตกต่างกันออกไป

ซึ่งบริษัท ABS สามารถคำนวณให้เข้ากับลักษณะของบริษัทฯได้อย่าง

มีคุณภาพและประทับใจมากครับ"

testimonial19.jpg

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

"บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้จัดทำรายงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการประสานงานและตอบข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ"

testimonial3.jpg

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

"รู้สึกประทับในการให้บริการของพนักงาน ABS ทุกคน

มีการประสานงานอย่างเป็นกันเอง พูดจาสุภาพ ติดต่อง่าย

มีมารยาทดีทุกคน การคำนวณรวดเร็วทันเวลาคุณภาพดี

ด้วยทีมงานมืออาชีพ"

testimonial32.jpg

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

"บริษัทฯ ประทับใจในการทำงานของทีมงาน ABS เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ด้วยการประสานงานที่รวดเร็วและทันเวลา รวมถึงการให้คำแนะนำถึง

ที่มาที่ไปของตัวเลขในรายงานได้อย่างชัดเจน และการช่วยหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ"

testimonial30.jpg

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

"บริษัทขอขอบคุณทีมงานของ ABS ที่สร้างความประทับใจในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเริ่มติดต่อประสานงาน การติดตามงาน การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำช่วยเหลือ การชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี และสุดท้ายได้รายงานครบถ้วนสมบูรณ์"

testimonial4.jpg

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

“บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและ

มีบริการที่ดี ผู้สอบบัญชีมีความเชื่อและยอมรับในข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินให้สมบูรณ์และตรงตามความต้องการ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ"

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

"มีความประทับใจในการให้บริการการประเมิน ของทาง ABS ไม่ว่า

จะเป็นการให้บริการตอบข้อซักถามแก่ผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง ความรวดเร็วในการออกรายงาน  การประสานงานของ

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และที่สำคัญคุณภาพงานจากทีมงานมืออาชีพ

เป็นที่พึงพอใจมาก ๆ ค่ะ"

testimonial12.jpg
testimonial5.jpg

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

"ขอขอบคุณทีมงานของ ABS ทุกคน  ทีมงานมีการทำงานเป็นมืออาชีพทุก

ขั้นตอนตั้งแต่การประสานงานข้อมูลจนถึงการจัดรายงาน สามารถให้คำปรึกษาในทุกประเด็นอย่างชัดเจน ให้ความรู้และตอบข้อซักถามจนเข้าใจครบถ้วน

ตอบสนองความคาดหวังทั้งด้านความรวดเร็วและคุณภาพงาน บริษัทและ

กลุ่มกิจการในเครือจึงมีความมั่นใจและพอใจเป็นอย่างสูงในผลงานทุกชิ้นที่ ABS

ส่งมอบให้ และขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ ABS ค่ะ" 

testimonial33.jpg

บริษัทฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด มหาชน

"ขอขอบคุณทาง ACTUARIAL BUSINESS SOLUTIONS (ABS) ในความเป็น

มืออาชีพ เชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ทำให้รายงานประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน และรายงานการประเมินตามมาตรฐาน TFRS9 ที่จัดทำโดย ABS มีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ขอขอบคุณ

อาจารย์ Tommy และทีมงาน ABS ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือการจัดทำรายงาน

การให้คำปรึกษาที่ดี และคงมีโอกาสได้ประสานงานในการจัดทำรายงานในครั้งต่อไป"

testimonial2.jpg

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

"บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงาน

จัดทำรายงาน และตอบเคลียร์ข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชี

ได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลาและมีคุณภาพค่ะ"

testimonial8.jpg

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

"บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีอย่างยิ่ง

ที่ได้ร่วมงานกับ บริษัท ABS ขอขอบคุณทีมงานที่ร่วมงานกันอย่างเป็นมิตร

มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่น ทำให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณมากค่ะ"

testimonial6.jpg

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด

"การได้ร่วมงานกับ ABS สามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นมืออาชีพ มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ และการได้รับผลงานที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ รวมไปถึง

การตอบคำถามข้อสงสัยก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทก็เลือก ABS

ในทุกมาตรฐานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณ"

testimonial24.jpg

บริษัท พรอมท์นาว จำกัด

"ทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านการชี้แจง

และให้คำปรึกษาที่ดี ตั้งแต่เริ่มคำนวณจนถึงการออกเล่มรายงาน

ได้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ"

testimonial7.jpg

บริษัท อะเคเชีย ไอ. ที. เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

"TFRS 9 เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ของประเทศไทยซึ่งเริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค.2563 ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักบัญชีเข้าใจวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของนักคณิตศาตร์ประกันภัย ABS เป็นองค์กรที่

ทำให้เรื่องที่เข้าใจยากเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปนัก สามารถตอบโจทย์ได้

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลให้ใช้ในการคำนวณ หรือการให้ความรู้ ความเข้าใจ

ถือเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง"

testimonial17.jpg

บริษัท แกรนด์เอเชีย จำกัด และ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

"บริษัทมีความพอใจเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณทีมงาน ABS ที่ทำงานได้รวดเร็วถูกต้องและให้คำตอบกับผู้สอบบัญชีได้อย่างชัดเจน มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ขอขอบพระคุณทีมงานเป็นอย่างสูงค่ะ"

testimonial21.jpg

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

“ขอบคุณที่ทาง ABS ให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานในการตอบข้อซักถามกับทางผู้สอบบัญชีทำให้ชิ้นงาน

สำเร็จออกมาได้ด้วยดีค่ะ”

TS_GROUP_LOGO_19_Jan_2017.jpg

กลุ่มบริษัทในเครือไทยซัมมิท

“บริษัท ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงาน

จัดทำรายงาน และตอบเคลียร์ข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา และมีประสิทธิภาพค่ะ"

7utility.jpg

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทีมงานคณะที่ปรึกษาของบริษัท ABS ที่ได้

ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงการติดตามงาน การแก้ไขปัญหาหรือประเด็นที่พบเจอในการออกรายงาน การให้คำแนะนำ

ช่วยเหลือ รวมทั้งการชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี

จนสุดท้ายได้รับรายงานครบถ้วนสมบูรณ์และรายงานออกมาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้

genco.png

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

“บริษัท มีความพึงพอใจในบริการของ ABS ในความใส่ใจทุกขั้นตอนการ

ให้บริการ รวมถึงมีความเต็มใจในการช่วย Support ข้อมูลและตอบคำถามกับ Auditor ของบริษัทฯ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะ"

testimonial26.jpg

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

testimonial18.jpg

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Picture1.png

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

testimonial28.jpg

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

testimonial20.jpg

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

testimonial27.jpg

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Picture2.png

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

testimonial13.jpg

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

testimonial14.jpg

บริษัท บริหารสินทรัพย์ วี ซี จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด.jpg

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

B2S.jpg

บริษัท บีทูเอส จำกัด

testimonial16.jpg

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

testimonial29.jpg

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

testimonial22.jpg

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

thumbnail.jpg

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

thumbnail.png

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

thaiwatsa.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทวัสดุ ก่อสร้าง แอนด์ ซัพพลาย

Picture1.png

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

central.png

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

167773_logo_20191212170736.png

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

Robinson.png

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

supersports.png

บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด

พาวเวอร์ไลน์.png

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

“บริษัทฯขอขอบคุณในความร่วมมือจากทีมงาน ABS เป็นอย่างยิ่ง สำหรับการบริการอย่างมืออาชีพ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานงาน

ตอบข้อซักถามจากผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จทันเวลา และหวังอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะได้รับบริการในปีต่อ ๆ ไป”

ดาวน์โหลด.png

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

thumbnail (1).jpg

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

thumbnail (2).jpg

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

thumbnail (3).jpg

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Picture3.png

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

thumbnail (1).png

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Picture7.png

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

thumbnail (3).png

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

thumbnail (4).jpg

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

Picture6.png

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

thumbnail (5).jpg

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

thumbnail (6).jpg

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

CGO.png

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด

thumbnail (4).png

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

1_optimized.png

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

1494294490.fc7d2a5afd1790c40187548bc7e7d

บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลจิคัล ฮับ จำกัด

thumbnail (5).png

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด

Picture9.png

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด

thumbnail (6).png

บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด

thumbnail (7).png

บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด

cenemhotel_optimized.png

บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล จำกัด

CRGr.png

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

powerbuy.jpg

บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด

thumbnail (1).png

บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด

logo-re1.png

บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด

amarc.png

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด

CRG.png

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Picture1.jpg

บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

Picture1-4.png

บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

logo-cis.jpg

บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด

smartvet_logo.jpg

บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด

testimonial15.jpg

บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด

testimonial23.jpg

บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด

testimonial34.jpg

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

testimonial31.jpg

บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด

testimonial25.jpg

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด (โรงพยาบาลแพทย์รังสิต)

picture2_optimized.jpg

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

thumbnail-(8)_optimized.png

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

picture5_optimized.jpg

บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด

ทรีมันนี่.png

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด

thumbnail (7).jpg

บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด

CONTACT

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)

Tel: 082 899 7979

E-mail: tommy.pichet@actuarialbiz.com 

คุณศุภิชา ตั้งวิมลวุฒิวงศ์ 

Tel: 087 100 7199

E-mail: supicha@actuarialbiz.com 

line icon2.png
fb icon2.png
yb icon2.png
logo.png

ACTUARIAL BUSINESS SOLUTIONS 

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

bottom of page